چه نوع آلاچیقی برای مناطق سردسیر مناسب تر است؟

2019-10-17T12:46:04+03:30

آلاچیق ها اصولا در مناطق سرد باید دو ویژگی مهم داشته باشند. اول اینکه از مصالحی ساخته شده باشند که در مقابل سرمای زمستان و بارندگی مقاومت مناسبی داشته باشند، و اینکه علاوه بر