شرکت مهستان گستر آینده البرز

سیامک سلیمانی
سیامک سلیمانیمدیرعامل
کارشناس ارشد کشاورزی گرایش فضای سبز سابقه مدیریت فضای سبز در نقاط و نواحی مختلف شهرداری کرج سابقه اجرای چندین پروژه تولیدی و اجرایی در حوزه کشاورزی اعم از صیفی و سبزی و همچنین باغی
رامین شفیعی
رامین شفیعیعضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی گرایش ژنتیک مولکولی سابقه مدیریت باغات موسسه علوم باغبانی کشور سابقه مدیریت ساخت ابنیه و اجرای ساخت و ساز سابقه مشارکت در تولید محصولات باغی صیفی و سبزی
بخش باغبانی

آدرس : کرج عظیمیه میدان نبوت جنب شورای حل اختلاف ساختمان معین واحد2

                                                                                         تلفن دفتر مرکزی: 02632500472

                                                                               تلفن همراه: 09125698065 — 09364837217