احداث باغ گیلاس

باغ میوه

در علم باغبانی، به مجموعه ای از درختان مثمر و حتی غیرمثمر که در یک قطعه زمین مشخص کاشته شده باشند.، باغ می گویند

ایران به علت قدمت زیادی که در یکجانشینی انسان دارد به طبع در مورد اقدامات باغات نیز با پیشرفت علم کشاورزی سابقه ای دیرینه دارد. متاسفانه به علت عدم توجه به روش های نوین علمی در بحث احداث باغ و همچنین استفاده از رقم های جدیدتر، راندمان باغات ایرانی نسبت دیگر نقاط ( کشورهای مدرن) بسیار کمتر می باشد.

مجموعه مهستان گستر آینده البرز با اتکا به دانش روز کشاورزی و همچنین تجربه فعالین این حوزه، سعی دارداقدامی کوچک اما موثر در زمینه احیای باغات مثمر کشور و احداث باغات نوین متناسب با اقلیم ایران بردارد.

احداث باغ میوه های هسته دار

موارد مهم در امکان سنجی

  • نوع اقلیم منطقه

  • نوع زمین پروژه

  • نوع نهال مورد استفاده

  • روش کاشت

  • طریقه نگهداری از باغ تا قبل از شروع به باردهی

مشاوره وقرارداد

مراحل امکان سنجی و احداث باغ میوه

مراحل کار

هسته داران شامل انواع بسیار زیادی از باغات کشور را

شامل می شوند.زردآلو، انواع آلو، شلیل، گیلاس، آلبالو و…

از انواع آن به شمار می روند.

باغ هسته داران
مشاوره وقرارداد